Deltagande i ACP Brevet

Detta bör du tänka på för att kunna deltaga på bästa sätt:

Försäkring: Kontrollera att du har en försäkring som skyddar dig vid olyckshändelse.

Anmälan: Förhandsbetalning till vårt Bankgiro samt insänd anmälan krävs, se utförligare instruktioner och villkor här.

Kostnad: Anmälningsavgift 100sek + 50sek om du önskar medalj för distansen.

Startplats: Breveterna har olika startplatser i Malmö, Hässleholm och Lund. Kolla av så att du beger dig till rätt startplats.

Starttid: 08:00 för samtliga Brevet utom Nattsvart 400K som startar 20.00 (Var i god tid!)

Stämplingsplatser: Stämplingsplatserna är visserligen vidtalade, men det är viktigt att visa respekt och fråga om de kan stämpla ditt kort. Om de frågar berätta vad det handlar om.

Målgång: Om den som tar emot kort vid målgång är inte på plats, ska kortet lämnas till personal på macken/slutstämplingsstället, ibland måste du övertala de som tar emot, men för det mesta är det inget problem. OBS! Se till att du har kortansvarigas mobilnummer om det blir problem.
Inget kort lämnat, ICKE GODKÄNT LOPP.

Om du avbryter:Om du av någon anledning skulle avbryta din brevet skall SMS skickas till ansvarig för den aktuella brevet. Skriv mobilnumret på kortet innan avfärd.

Regler: Trafikregler gäller! Cykelhjälm är ett måste! Godkänd belysning samt reflexväst vid mörkerkörning.

Genomförandetid om du vill köra i grupp:

200km: 8-10h (maxtid: 13,5h)
300km: 12-14h (maxtid: 20h)
400km: 17-19h (maxtid: 27h)
600km: 28-33h (maxtid: 40h) Möjligt med planerad övernattning!

Förberedelser:

Gör inbetalning och anmäl dig.
Kontrollera försäkring, cykel och cykelhjälm för bästa säkerhet.
Kontrollera väder på exempelvis www.klart.se för rätt klädsel.
Köp karta Södra Götaland 1:250 000 om behov finnes.
Skriv ut kontrollbeskrivning och stämplingsplatser/tider.
Förbered dryck och mat samt lagningskit.
Tag med egen bläckpenna.
Vid cykling i grupper uppskatta vad som är ett lämpligt tempo för din del.
Vi rekommenderar: Ha med godkänd reflexväst, fotledsreflexer och reservbelysning, även vid cykling dagtid.

Om Brevetcykling

Milslukarens fullständiga Regler för Brevet