Permanenter

Med Permanenter förstås här ett arrangemang i samma format som brevet med tre undantag. För det första är arrangemanget sanktionerat av vår klubb Milslukaren däremot inte av ACP eller BRM. För det andra tillämpas våra egna regler som skiljer sig något från de som gäller för de arrangemang vi genomför i samarbetet med Randonneurs Sverige. För det tredje finns ingen fast kalender för dessa arrangemang utan de kan köras på valfritt datum förutsatt att det låter sig göras med hänsyn till sekreterarens schema. Det finns ingen möjlighet att överklaga ett beslut av sekreteraren i denna fråga.