Medlemspolicy

Medlemskap i Milslukaren är på årsbasis (kalenderår). Medlemskap upphör baserat på det datum då avgiften mottagits av föreningen.

– ett årligt medlemsskap betalt i perioden januari-september blir omedelbart giltigt och upphör i slutet av kalenderåret.

– ett årligt medlemsskap betalt i perioden oktober – december upphör vid slutet av påföljande kalenderår.

– medlemsavgift kan bara betalas för ett år i taget.

Tips: om du blir medlem i Milslukaren i ett år den 30 september, varar ditt medlemsskap i blott tre (3) månader och utgår vid årsskiftet. Om du väntar till den 1 oktober så kommer ditt medlemsskap att vara i 15 månader.

Milslukaren reserverar sig rätten att vägra eller avsluta medlemsskap för den som har:

– visat bristande respekt för distanscyklingens regler och konventioner;

– agerat på ett sätt som kan beskrivas som osportsligt i samband med distanscyklingsarrangemang; eller

– motverkat distanscyklingen eller Milslukaren.