Aktuellt 2016 – Arkiv

 

2016-04-26 Aktuellt ”flyttar” till Milslukarens Facebook-sida

För att förenkla arbetet med uppdateringar så kommer det mesta som tidigare publicerades under Aktuellt framöver att återfinnas på Milslukarens Facebook-sida. En tid har det skett en dubbelpublicering, men det behövs fler frivilliga om det skall fungera. FaceBook-sidan verkar vara den som flest följer.

2016-04-18 Om att se vilka som anmält sig …

Det har kommit önskemål om att det skall vara möjligt att se vem som anmält sig till våra arrangemang. Vi har inte hittat någon enkel lösning, däremot en svårighet i form av PUL (lagen om personuppgifter). Deltagare måste ge medgivande till att uppgiften publiceras. Det är nog inte rimligt att kräva, som är fallet vid fullföljande, att ens namn skall publiceras på nätet. Redan nu finns möjlighet att själv annonsera sitt deltagande via att klubben lägger upp arrangemang som Event på FaceBook. Det förekommer visserligen att personer som tickat i att de är ”Going” sedan inte anmäler sig, men mycket talar för att det är så långt vi kommer med saken. Kommande 300K kan ses som Event här https://www.facebook.com/events/220623934966426/

2016-04-12 Lite statistik rörande Brevet-verksamheten i Skåne

I samband med årsmötet 2016 så gjordes en genomgång av hur Brevet-verksamheten i Skåne (startplats Malmö) utvecklat sig sedan klubben bildades. Klubben bildades 2011. Gjorde den skillnad? Genomgången var inte klar till mötet och presenterades därför inte där, mer än i form av konstaterandet att verksamheten expanderat betydligt. På Randonneurs Sveriges webbplats finns resultat för alla Sveriges ACP-Brevet arrangemang ända tillbaks till år 2003. Det är den resultatredovisningen vi bearbetat, men vi tog de senaste tio årens resultat.. Den redovisar enbart fullföljda lopp och således säger den inget närmare om anmälda och startande. Vi har inte räknat in ’gästspel’ i Skåne som t ex västsvenska klubbar gjort, då dessa inte framgår av resultatredovisningen med startplats i Skåne utan den ort som föreningen har säte i.

År 2015 :: 200K [63] 300k [24] 400k [23] 600k [18] TOTALT : 128

År 2014 :: 200K [50] 300k [27] 400k [15] 600k [18] TOTALT : 110

År 2013 :: 200K [22] 300k [9] 400k [11] 600k [7] TOTALT : 51

År 2012 :: 200K [25] 300k [13] 400k [8] 600k [4] TOTALT : 50

År 2011 :: 200K [19] 300k [12] 400k [16] 600k [14] TOTALT : 61

År 2010 :: 200K [7] 300k [6] 400k [6] 600k [9] TOTALT : 28

År 2009 :: 200K [7] 300k [4] 400k [8] 600k [4] TOTALT : 23

År 2008 :: 200K [3] 300k [3] 400k [7] 600k [6] TOTALT : 19

År 2007 :: 200K [14] 300k [10] 400k [7] 600k [6] TOTALT : 37

År 2006 :: 200K [6] 300k [3] 400k [1] 600k [0] TOTALT : 10

 

2016-03-15 Anmälda till Lund-Hishult ToR

20160311HishultBro

Nedan är listan över de som anmält sig till Lund-Hishult ToR 200K. Listan är ordnad baserat på förnamn. Uppdaterad och definitiv Tis 15 mars kl 01:00. Totalt 39 anmälda, vilket är nytt rekord alla kategorier för av Milslukaren arrangerad ACP Brevet.

Anna Tranberg :: Arne Permgård :: Bengt Wittander :: Cajsa Ahle ::

Christer Wingren :: Christoffer Karlsson :: Claus Schmit Andersen :: Durrin Hynes ::

Ebbe Nordlander  :: Emil Karlsson :: Greg Diment :: Gunnar Karlsson ::

Gustav Jönsson :: Hans-Daniel Steiner :: Håkan Olin :: Jenny Westerlund ::

Jens Gravesen :: Jim Slade :: Jörgen Johansson ::  Krister Lyhagen ::

Lars Jacobsson :: Lars-Göran Nordvall :: Linda Nordvall :: Mats Nordblom ::

Mattias Olsson :: Mattias Tranberg :: Nils Calmsund :: Nils-Johan Sjöquist ::

Oscar Hellström :: Patch Hofweber :: Patrik Kirkhorn :: Peter Wendel ::

Petter Rydhagen :: Rene Andersson :: Robin Helgelin :: Sven-Erik Olsson ::

Tobias Schölin :: Tony Mellsop :: Will McBeat ::

2016-03-13 Nytt år :: Medlemskap

Det är dags igen, efter Årsmötet tar cykelsäsongen vid. Därmed är det också dags för förnyelse av medlemskap för er som inte redan gjort slag i saken. Medlemsavgiften för 2016 är oförändrad och uppgår alltså till 100 kronor.

Efter påsk kommer listan över medlemmar att uppdateras, vilket innebär att de som inte förnyat tas bort. Det är enbart den som är medlem som kan göra förenklad anmälan och som kan delta i klubbens nya utmaning Årskalven.

2016-03-05 Nytt från Årsmötet

Årsmötet är nu avklarat. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och den nya styrelsen består av samma personer. Medlemsavgiften är oförändrat 100kr/år. Inga motioner hade inkommit och verksamhetsinriktningen för 2016 är densamma, dvs Brevetarrangemangen dominerar, klubben subventionerar deltagande i Melfar 24H samt avgifterna för årets andra Brevet doneras till Cancerfonden till minne av Ulf Stål.

guldkalv

Nytt blir att klubben inför en egen distansutmaning. För några år sedan var en Årskalv upp till diskussion, i år blir den av. I korthet går det ut på att cykla en distans om minimum 145 km under minst 9 av årets månader.

Medlemmar i Milslukaren kan delta i utmaningen Årskalven. Utmaningen går ut på att cykla en eller flera turer varje månad under minst nio av årets månader år 2016 [Årskalven är färdig den 1/1 2017] . En cykeltur skall vara på minst 145 kilometer. Det finns ingen begränsning uppåt. Belöningen är en medalj. Den som cyklar minst nio månader och flest kilometer vinner utmaningen och erhåller ett särskilt pris utöver medaljen. Dokumentation på cykelturen krävs. Det kan ske med hänvisning till fullföljd Brevet [nummer] eller genom någon .gpx-baserad webbtjänst, t ex Strava eller Garmin. Kopia på Brevkort från permanenter kan också användas. Klubben har en ‘strava-klubb’ som medlem kan ansluta sig till. Ansvarig för utmaningen är Tony Mellsop. Avsikten är att publicera en resultatlista som uppdateras regelbundet/månadsvis.

Det kommer en uppdatering av reglerna, inklusive när resultat senast skall ha skickats till Tony. 

Utmaningen pågår från och med 6 Mars 2016 till och med den 31 December 2016. Anledningen till att den inte startar tidigare är att beslut på Årsmöte inte skall vara retroaktiva.

Under Övrigt behandlades bland annat frågan om klubbtröja. Mötet beslutade att klubben i aktuellt läge inte tar på sig att ta fram en klubbtröja, men inte motsätter sig att medlem/mar själva skaffar sig en tröja med klubbens namn på. Med anledning av resta frågor diskuterades också klubbens program för Brevet och eventuellt framtagande av nya sträckor, mm. Det kommer att publiceras ett klargörande om klubbens policy med mera på hemsidan. Allmänt gäller att klubbens arrangemang sker i regi av Randonneurs Sverige och att två av klubbens medlemmar har medlemskap i den föreningen. Klubben kan alltså inte självständigt råda över frågor som rör ACP-Brevet. Årsmötet beslöt att förslag till nya sträckor för arrangemang som skall vara med i klubbens kalender 2017 skall vara klubben tillhanda senast 15 september 2017.

2016-02-23 Verksamhets- och Ekonomisk Berättelse för 2015 utskickad

Den gick ut via G__gle-gruppen. För övrigt kan vi konstatera att det just nu inte går att anmäla sig till våra Brevet-arrangemang. Vi jobbar på att åtgärda felet. Uppdatering 20160303: Fel åtgärdade.

2016-02-11 Inför Årsmötet

Kallelse & Förslag till Dagordning här (PDF). Observera att det fanns ett skrivfel rörande datum i en tidigare version av kallelsen Lördag 5 Mars skall det vara.

2016-01-04 Medlemsträff No4 som annonserats äga rum Lördag 7 januari kl 14.00

Plats: Husvill/inställd. Medlemmar som önskar träff föreslås göra upp plats via G__glegruppen.