PBP

PBP står för Paris-Brest-Paris och är ett långdistanslopp i Frankrike som går vart 4:e år. Nästa start blir i Augusti år 2019. Det är 120mil långt och lockar deltagare från hela världen. Även Sverige sänder representanter till detta event. Maxtiden är 90h vilket innebär 13,5km/h i snitthastighet för att klara tidsgränsen. Du kan dock registrera dig för start med kortare maxtid och måste då komma i mål inom den för att få det räknat som godkänt. PBP är lite som en randonneurernas olympiad och det krävs att man kvalificerar sig.

20140122PBPaffisch

Inför PBP 2015 hade organisatören Audax Club Parisienne, ACP, meddelat följande enligt Bengt Sandborgh som är svensk kontaktperson:

You have to know that we will use the BRM validated in 2014 for the preregistration for PBP 2015, as we did in 2011 (the longest you rode in 2014, the soonest you can preregister). However, there won’t be quotas per country, only a global number of entries. In 2011, we had many available places. It should be the same in 2015 but we have to prevent ourselves from a too large demand. There is no maximum decided yet but it could be from 6000 to 6500 riders, roughly 1000 more than the numbers of riders in 2011. About PBP, we are still uncertain for the date of the event in 2015. It will be held on August 16th to 20th or 23th to 27th. A decision will be taken in January 2014.

Det visade sig att ACP höjde deltagarantalet som indikerat. Inför 2019 är det rimligt att anta att taket för deltagare hamnar på ungefär samma nivå. Men kom inte efter oss om det blir högre eller lägre. Förutsatt att ACP tillämpar samma procedur som inför 2015 så kommer brevetloppen under 2018 avgöra när du kan anmäla (förregistrera) dig till PBP 2019. Ju längre du cyklar under 2018 desto tidigare får du anmäla dig. ‘Längsta’ betyder längsta Brevet som cyklats. Du får så att säga lägre könummer ju längre distans du cyklar i ett ACP-godkänt Brevet arrangemang. Sen måste du självklart köra en hel brevetserie (=Super Randonneur) under 2019 innan start i PBP. Du måste köra alla distanser (200K, 300K, 400K och 600K). En längre distans kan ersätta en kortare och ändå kvalificera för utmärkelsen Super Randonneur när det är PBP-år. Förutsättningen är dock att du deltar (=kommer till start) i PBP.

Läs mer om PBP här:

PBP Broschyr inför 2015
Ladda ner PDF (obs! Stor fil)

Portal till ACP:s och SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES webbar
http://www.paris-brest-paris.org/

PBP TV
http://www.parisbrestparis.tv/index.php/en

ACPLogoAudax2

Audax Club Parisien
Arrangör av PBP är Audax Club Parisien (ACP) som också är den organisaton som validerar brevetlopp. De år PBP körs krävs att deltagaren före PBP kör en full serie brevetlopp bestående av en 200, en 300, en 400 och en 600 kilometer sträcka. Det ger deltagaren titeln Super Randonneur. Något som den som kör en full serie de år PBP inte arrangeras också kan bli. Mer om ACP på engelska: http://www.audax-club-parisien.com/EN/index.php

Les Randonneurs Mondiaux
I Paris den 26 Augusti, 1983, dagen efter den 10:e Paris-Brest-Paris randonneen, sammanträffade Audax Club Parisien och representanter för de länder som organiserade Brevets Randonneurs Mondiaux (de cykelturer om 200-300-400-600 km som är nödvändiga för att kvalificera sig för Paris-Brest-Paris) och skapade en världsomspännande organisation kallad Randonneurs Mondiaux (RM). Organisationen har som mål att sprida, uppmuntra och fira de ansträngningar som görs av cyklister som vill testa sina personliga gränser genom att kombinera kraven som ställs vid långdistanscykling med glädjen som kommer av att tura på cykel. Som ett led i detta sammanställer RM en årlig kalender med lopp på 1200 km och däröver.

http://www.lesrandonneursmondiaux.org/index.html [obs. Vi har tidigare sett varningar om att siten kan innehålla kod som kan skada din dator. Det verkar som att detta nu är åtgärdat. Värdera risken själv innan du går vidare.]