Klubbträffar & Årsmöte

Att erbjuda tillfällen att cykla långt är vår huvudsakliga aktivitet. Vi träffas med viss regelbundenhet under vinter och höst för att diskutera klubbangelägenheter. Träffarna förläggs oftast hos någon medlem och platsen varierar därför, men vi håller oss inom Skåne. Träffarna är öppna för alla intresserade och är inte beslutande. Under säsongen håller vi nere på sammankomsterna för att ge plats åt våra brevet arrangemang och egna eller gemensamma resor och deltagande på långdistanslopp. De gemensamma resorna försöker vi planera under höst och vinter. Vi har ett beslutande möte årligen (Årsmötet), däremellan beslutar styrelsen/firmatecknare. Medlem som vill påverka verksamheten mellan Årsmöten hänvisas därför att kontakta styrelsen och/eller möta upp till klubbträffarna.

Nästa klubbträff?
Info sänds ut via klubbens googlegrupp