Brevets

Randonnécykling är ett ”franskt sätt” att cykla långa distanser. Det randonnélopp som över tjugo länders randonneurer ser fram emot allra mest, är Paris-Brest-Paris. PBP går vart fjärde år och är 120 mil långt. Nästa tillfälle är i slutet av augusti 2019. Arrangör av PBP är Audax Club Parisienne, ACP, som också validerar alla ACP brevet arrangemang. Dessa arrangeras årligen men har kvalificeringsstatus just de år PBP går av stapeln. Milslukarens brevet arrangemang genomförs i samarbete med Randonneurs Sverige som är den officiella arrangören av alla ACP randonneurlopp i Sverige. Det finns också en arrangör av långa randonneurlopp (längre än 1000 km). Det är Brevet Randonneurs Mondiaux, BRM. ACP Brevet har ett ‘eget’ kalenderår som sträcker sig från de 1a November till den 31a Oktober. Alla datum och rutter för BRM arrangemang under kalenderåret fastställs och skickas in i September månad.

En Randonneur är vad en brukar kalla den som cyklar långa distanser utan hjälpare och utom tävlan men inom angivna tidsintervall. Ett arrangemang kallas för en brevet. Distanserna är  200km (inom 13.5 timmar ), 300km (inom 20 timmar), 400km (inom 27 timmar), 600km (inom 40 timmar), samt 1000km (inom 75 timmar). Grand Randonnées kallas arrangemang på 1200km eller längre. Snitt hastigheten på ett Grand Randonnée skall ligga lite över 13 km/t inklusive pauser/vila. Ursprunget till Grand Randonnée är Paris-Brest-Paris (PBP). Det första PBP genomfördes 1891 och var inspirerat av de moderna Olympiska Spelen och av Tour de France. Utöver detta räknas till randonneurcykling också så kallade populaires, cykelturer som är längre än 100km men kortare än 200 km, samt Flèche, ett 24-timmars arrangemang för lag.

Brevet och Randonnée används ofta synonymt. Det finns ingen exakt svensk översättning, men begreppen anknyter till turcykling, äventyrscykling, och luffarcykling. Ibland används ordet Audax, men vanligen reserveras det för arrangemang där grupper cyklar med samma fart och startar, pausar och går i mål tillsammans. Ett exempel på ett sådant arrrangemang i Sverige är Vänern Runt. Gruppen leds då av en ‘turkapten’. En ungefärlig översättning av audax är ‘påfrestande’ och en 750 kilometers runda är ju inte precis vad de flesta menar med vilsamt.

Brevets de Randonneurs Mondiaux

Milslukarens arrangemang består till största delen av den sorts långdistanscykling som kallas Brevets, som certifieras av antingen Audax Club Parisien (ACP) eller för de längre (1000K+) arrangemangen Randonneurs Mondiaux (BRM). Därmed utgör de en del av ett internationellt nätverk av randonneuring länder, les Randonneurs Mondiaux. Formellt samordnas kalendern i Sverige av Randonneurs Sverige och den innehåller arrangemang från 200 km upp till 1000 km. Distanser som tillsammans utmärker en sann långdistansrandonneur. Den svenska kalendern för ACP Brevet arrangemang hittar du via Randonneurs Sveriges hemsida. Där ingår inte BRM-lopp som Sverigetempot 2016.

Cyklingen sker som nämnts inom tidsintervall och detta kontrolleras genom en serie av tids- och distanskontroler som dokumenteras på ett särskilt brevetkort som cyklisten får vid start och sedan skall medföra. Cyklisten måste nå målkontrollen och alla kontroller på väg dit inom de specificerade tiderna för att bedömas ha genomfört sträckan framgångsrikt.

Cyklisterna deltager som individer och kan inom ramarna välja den hastighet som passar dem – ”allure libre”. Arrangören förser med brevetkort, kartor och vägvalsanvisningar. Beroende på hur många som deltar i ett bestämt arrangemang, kan cyklister komma att cykla ensamma eller bilda mindre eller större informella klungor som håller samma hastighet.

Vid flesta BRM-arrangemang får cyklisten ta hand om sig själv, fixa färdkost, hitta rätt och ta behövliga raster. Cyklisten validerar brevetkortet (stämplar) på angivna kontrollplatser och i vissa fall besvara frågor som finns på ställen som angivits som ’informationskontroller’. I det senare fallet kan det handla om att skriva upp ett nummer på en lista och stryka över det, så att nästkommande cyklist får ett annat nummer att fylla i. Det förekommer också arrangemang där det till exempel finns både mat och sovplatser, samt dusch-, skadestuga och annat. Inför varje arrangemang skall arrangören ange regler, krav på belysning och andra förväntningar på cyklisten. Milslukaren har ett antal övergripande regler, liksom vad som gäller särskilt för den specifika sträckan.

Den som under ett kalenderår genomför en brevet av varje på sträckorna 200, 300, 400 and 600 km Brevet Randonneur Mondiaux kan ansöka om att bli Super Randonneur.