Årskalven – Regler

guldkalv

Reglerna för Årskalven har inspirerats av Ultra Marathon Cycling Associations, UMCA’s, utmaning Year Rounder Challenge, se http://ultracycling.com/sections/competitions/year_rounder/rules.php

Minsta sträcka för att en cykeltur skall kunna tillgodoräknas i Årskalven är 145 kilometer. Ingen avrundning uppåt kan göras, så 144,9 kilometer är inte godkänt. Maxtid (eller minimifart) för turen beräknas på samma sätt som stängningstiden för en kontroll i en ACP brevet.

Från 2017 kommer det endast finnas en resultatlista och inga sub-kategorier

En cykelsträcka inom ramen för ett duathlon eller triathlon kan således ingå, förutsatt att den är på minst 145K. För att en tur skall räknas som Organiserad måste uppgift ges om organisatör/officiell resultatlista. Det förekommer att exempelvis arrangör av ACP Brevet inte publicerar resultat. Tag då fotokopia av ditt Brevet kort.

För att kvalificera dig för Årskalven krävs att du cyklar minst en tur om 145K eller mer under minst tio (10) av årets månader.